Datum: 24. 08. 2017

Poštovani!

Kod nas možete plaćati u eurima i sa bankovnim karticama BA, Maestro, Visa, MasterCard i Karanta lijekove do vrijednosti 15 €.

Budući, da je bankovna provizija kod plaćanja lijekova, skupljih od 15 €, viša od vrijednosti naše usluge, ovakve lijekove ne možete
plaćati bankovnom karticom. Plaćanje takvih lijekova moguće je samo gotovinom.

Hvala za razumijevanje.

Vsa zdravstvena oskrba
na enem mestu

Politika in vizija

Politika ISV

Direktorica s sodelavci je vzpostavila, izvaja in vzdržuje politiko ISV, ki zagotavlja:

 • zavezanost izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev,
 • nenehno izboljševanje vodenja in delovanja ISV JZLB (integriran sistema vodenja kakovosti, zdravja in varnosti pri delu ter SUVI),

 • upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev in vseh zainteresiranih strani,

 • prepoznavanje tveganj in priložnosti, ustrezno vrednotenje, ukrepanje in analiziranje učinkovitosti ukrepov,

 • nenehno izboljševanje procesov izvajanja lekarniških storitev, stalno posodabljanje opreme, materialov in postopkov glede na zakonske in druge zahteve,

 • tehnične in upravne ukrepe vključno z usposabljanjem,

 • stalno skrb za zdravo in varno delo, za varovanje in ohranjanje zdravja zaposlenih v prostorih JZLB in na drugih deloviščih, pogodbenih izvajalcev in uporabnikov storitev v prostorih enot JZLB,

 • varne in zdrave delovne pogoje ter uporabo ustrezne osebne varovalne opreme zaradi preprečevanja delovnih poškodb in okvar zdravja,

 • zavezanost k preprečevanju realizacije prepoznanih tveganj na vseh področjih delovanja Lekarne Brežice,

 • posvetovanje in sodelovanje z delavci in njihovimi predstavniki,

 • stalno izboljševanje notranjega in zunanjega komuniciranja.

Vizija

 • Obdržati položaj najbolj dostopnega partnerja uporabnikom lekarniških storitev v občini Brežice.
 • Z znanjem in s kakovostnim izvajanjem lekarniških storitev ostati ključni partner občanom pri svetovanju o uporabi zdravil, samozdravljenju in ohranitvi zdravja.
 • Ohranjati partnerske odnose z ustanoviteljem, zavarovalnicami in drugimi ustanovami z namenom zagotavljanja visokega nivoja kakovosti lekarniških storitev in nadaljnjega razvoja dejavnosti.
 • Zaposlenim omogočati strokovni razvoj, ustrezne pogoje dela in osebno blagostanje.
 • Za uporabnike izboljševati ponudbo s povečevanjem števila lekarn, posodabljanjem obstoječih in z uvajanjem novih storitev.
 • Z ustvarjanjem dodane vrednosti tudi nadalje zagotavljati ekonomsko stabilnost, neodvisnost in razvoj dejavnosti.
 • Slediti sodobnim trendom razvoja lekarniške dejavnosti doma in v svetu.