Obvestilo - Spoštovane obiskovalce naših lekarn obveščamo, da je v času epidemije prišlo do spremembe odpiralnih časov.

07 499 47 35 info@lekarna-brezice.si HR Intranet

Datum: 24. 08. 2017

Poštovani!

Kod nas možete plaćati u eurima i sa bankovnim karticama BA, Maestro, Visa, MasterCard i Karanta lijekove do vrijednosti 15 €.

Budući, da je bankovna provizija kod plaćanja lijekova, skupljih od 15 €, viša od vrijednosti naše usluge, ovakve lijekove ne možete
plaćati bankovnom karticom. Plaćanje takvih lijekova moguće je samo gotovinom.

Hvala za razumijevanje.

Vsa zdravstvena oskrba
na enem mestu

Politika in vizija

Politika ISV

Direktorica s sodelavci je določila politiko ISV, ki zagotavlja:

 • stalen proces izboljšav ISV (sistema vodenja kakovosti, zdravja in varnosti zaposlenih in SUVI),
 • upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev,
 • nenehno izboljševanje lekarniških storitev,
 • cenovno konkurenčnost ostalim lekarnam,
 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter prilagajanje zakonskim in drugim zahtevam, na katere smo v javnem zavodu Lekarna Brežice pristali,
 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih, pogodbenih partnerjev in varnost uporabnikov storitev,
 • zavezanost preprečevanju realizacije prepoznanih tveganj na vseh področjih delovanja Lekarne Brežice,
 • nenehno izboljševanje vodenja in delovanja varnosti in zdravja pri delu,
 • stalno izboljševanje notranjega in zunanjega komuniciranja.

Vizija

 • Obdržati položaj najbolj dostopnega partnerja uporabnikom lekarniških storitev v občini Brežice.
 • Zaposlovanje najboljših strokovnjakov s področja farmacije.
 • Z znanjem in s kakovostnim izvajanjem lekarniških storitev ostati ključni partner občanom pri svetovanju o uporabi zdravil, samozdravljenju in ohranitvi zdravja.
 • Ohranjati partnerske odnose z ustanoviteljem, zavarovalnicami in drugimi ustanovami z namenom zagotavljanja visokega nivoja kakovosti lekarniških storitev in nadaljnjega razvoja dejavnosti.
 • Zaposlenim omogočati strokovni razvoj, ustrezne pogoje dela in osebno blagostanje.
 • Za uporabnike izboljševati ponudbo s povečevanjem števila lekarn, posodabljanjem obstoječih in z uvajanjem novih storitev.
 • Z ustvarjanjem dodane vrednosti tudi nadalje zagotavljati ekonomsko stabilnost in razvoj dejavnosti.
 • Slediti sodobnim trendom razvoja lekarniške dejavnosti doma in v svetu.