Datum: 24. 08. 2017

Poštovani!

Kod nas možete plaćati u eurima i sa bankovnim karticama BA, Maestro, Visa, MasterCard i Karanta lijekove do vrijednosti 15 €.

Budući, da je bankovna provizija kod plaćanja lijekova, skupljih od 15 €, viša od vrijednosti naše usluge, ovakve lijekove ne možete
plaćati bankovnom karticom. Plaćanje takvih lijekova moguće je samo gotovinom.

Hvala za razumijevanje.

Vsa zdravstvena oskrba
na enem mestu

O nas

Stara lekarna

V zapisih zgodovine o javnih lekarnah in lekarnarjih se omenjajo začetki prve brežiške lekarne v drugi polovici 17. stoletja, v frančiškanskem samostanu. Letnica 1657 je letnica ustanovitve frančiškanskega samostana in verjetno tudi letnica ustanovitve meščanske lekarne z realnim pravom v Brežicah.

Leta 1786 je upravnik državne lekarne v Slovenski Bistrici zaprosil okrožni urad Celje za dovoljenje, da v Brežicah postavi lekarno. To dovoljenje za opravljanje lekarniške dejavnosti je pridobil v hiši št. 15. Lekarna je v tej stavbi, ki sodi med najlepše ohranjene stare hiše v Brežicah, ostala vse do leta 1977.

Od januarja 1977. leta naprej se lekarniška dejavnost opravlja na novi lokaciji na Černelčevi cesti, v novozgrajeni stavbi zdravstvenega doma in lekarne pod isto streho, v neposredni bližini bolnišnice v Brežicah. Tako je Brežičanom zagotovljena vsa zdravstvena oskrba na enem mestu.

Konec leta 1995 je Javni zavod Lekarna Brežice odprl lekarniško podružnico v Termah Čatež, aprila 1996 pa še lekarniško podružnico na Bizeljskem.

Dve lekarni v mestu Brežice so imeli že naši predniki v letih med 1922 in 1941. Tako se je 17.03.2003 obstoječi lekarni na Černelčevi cesti 8 pridružila še Lekarna Trnje, na Trdinovi ulici 1, v poslovni stavbi , v kateri so tudi zobozdravniške in kirurška ambulanta ter izpostava ZZZS.

Zaradi dotrajanosti inštalacij in utesnjene oficine smo se leta 2006 odločili za popolno obnovo obstoječih prostorov na Černelčevi cesti 8. Obnovljeni prostori so bili že po štirih mesecih na voljo pacientom in zaposlenim.

Javni zavod Lekarna Brežice opravlja lekarniško dejavnost , ki je del zdravstvene dejavnosti, v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti, na štirih verificiranih enotah v občini Brežice:

  • izdaja zdravil in medicinsko tehničnih pripomočkov na recept in brez recepta,
  • izdelava magistralnih zdravil in izdaja na recept,
  • izdaja homeopatskih zdravil,
  • svetovanje,
  • prodaja izdelkov za nego in varovanje zdravja, dietetičnih izdelkov,
  • izdaja veterinarskih zdravil.

Zavod ima status učnega zavoda za opravljanje praktičnega usposabljanja študentov Fakultete za farmacijo in obvezne delovne prakse dijakov Srednje šole za farmacijo, zdravstvo in kozmetiko .

Lekarna Brežice ne opravlja neprekinjene dežurne službe, opravlja pa dežurstvo v skladu s pogodbo z ZZZS, OE Krško.

Vizitka zavoda

Sedež zavoda: Lekarna Brežice
Černelčeva cesta 8
8250 Brežice
Slovenija
Direktorica: Biserka Jarabek Marčetič, mag. farm., spec.
Tel: 07 499 47 35
Fax: 07 499 47 37
E-pošta: info@lekarna-brezice.si
Davčna številka: 68123302
TRR: SI56 0120 9603 0274 202