Datum: 24. 08. 2017

Poštovani!

Kod nas možete plaćati u eurima i sa bankovnim karticama BA, Maestro, Visa, MasterCard i Karanta lijekove do vrijednosti 15 €.

Budući, da je bankovna provizija kod plaćanja lijekova, skupljih od 15 €, viša od vrijednosti naše usluge, ovakve lijekove ne možete
plaćati bankovnom karticom. Plaćanje takvih lijekova moguće je samo gotovinom.

Hvala za razumijevanje.

Vsa zdravstvena oskrba
na enem mestu

Katalog informacij JZ

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Javni zavod Lekarna Brežice

Odgovorna uradna oseba:
Biserka Jarabek Marčetič, mag. farm., spec., direktorica zavoda

Datum prve objave kataloga:
10.12.2004

Datum zadnje spremembe:
25.10.2019

Katalog je dostopen tukaj.

Druge oblike kataloga:
Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani zavoda Lekarne Brežice v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega organa:
Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva, ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
Poleg navedenega opravlja zavod še gospodarsko dejavnost, in sicer preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, proizvodnjo farmacevtskih preparatov, kozmetičnih preparatov in drugih kemičnih izdelkov.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Lekarna Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
Tel: (07) 499 47 35
Fax: (07) 499 47 37
E-pošta: lekarna.brezice@siol.net
Vodja: Biserka Jarabek Marčetič, mag. farm., spec.

Lekarna Trnje
Trdinova ulica 1, 8250 Brežice
Tel: (07) 499 47 40
Fax: (07) 499 47 42
E-pošta: lekarna.trnje@siol.net
Vodja: Tanja Polovič, mag. farm.

Lekarniška podružnica Čatež
Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi
Tel: (07) 493 67 74 
E-pošta: info.catez@lekarna-brezice.si
Vodja: Tanja Polovič, mag. farm.

Lekarniška podružnica Bizeljsko
Bizeljska cesta 49, 8259 Bizeljsko
Tel: (07) 452 03 40
Fax: (07) 452 03 41
E-pošta: lekarna.bizeljsko@siol.net
Vodja: Darja Bostič, mag. farm.

Organigram organa:
Povezava na organigram

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Uradna oseba:
Biserka Jarabek Marčetič, mag. farm., spec., direktorica zavoda
Pošta: Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
Tel: (07) 499 47 30
E-pošta: lekarna.brezice@siol.net

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Predpisi EU:

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

2.5 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod:
Javni zavod Lekarna Brežice ne vodi nobenega upravnega, sodnega ali zakonodajnega postopka.

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:
Javni zavod Lekarna Brežice ne upravlja s seznami javnih evidenc.

2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:
Lekarniški informacijski sistem

  • vsebuje podatke o izdanih zdravilih na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil ter podatke o preskrbi s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja
  • dostop do podatkov je določen s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov ter varnostnimi politikami Javnega zavoda Lekarna Brežice

2.8 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja zavoda:
Novosti in pomembni dogodki ter obvestila so objavljeni na spletnih straneh Javnega zavoda Lekarna Brežice.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Katalog informacij javnega značaja v elektronski obliki je dostopen na spletnih straneh Javnega zavoda Lekarna Brežice v HTML in PDF formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za PDF format.
Katalog informacije javnega značaja v fizični obliki je dostopen na sedežu zavoda v času od ponedeljka do petka od 07.00 do 08.00 ure. Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je odgovorna za posredovanje informacij javnega značaja.
Katalog informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je dostopen na spletnih straneh Javnega zavoda Lekarna Brežice v tekstovni obliki.
Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma so na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je odgovorna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.
Povezava na cenik materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja