Datum: 24. 08. 2017

Poštovani!

Kod nas možete plaćati u eurima i sa bankovnim karticama BA, Maestro, Visa, MasterCard i Karanta lijekove do vrijednosti 15 €.

Budući, da je bankovna provizija kod plaćanja lijekova, skupljih od 15 €, viša od vrijednosti naše usluge, ovakve lijekove ne možete
plaćati bankovnom karticom. Plaćanje takvih lijekova moguće je samo gotovinom.

Hvala za razumijevanje.

Vsa zdravstvena oskrba
na enem mestu

KAM Z ODPADNIMI ZDRAVILI?

KAM Z ODPADNIMI ZDRAVILI?

Vsako gospodinjstvo ima običajno doma mesto, kjer shranjujemo svoja zdravila, prehranska dopolnila, izdelke za prvo pomoč in podobno. Kdaj ste nazadnje pregledali to omarico/predal in preverili rok uporabe izdelkov? Ste seznanjeni s tem, kam spadajo izdelki, ki jih ne potrebujete ali jim je potekel rok uporabe?

Kaj so odpadna zdravila?

Odpadna zdravila so definirana kot neuporabna zdravila in ostanki zdravil, vključno z njihovo stično ovojnino in embalažo, ki ovija stično ovojnino neuporabnega zdravila ali ostanke zdravil. Ostanki zdravil so zdravila, ki so končnemu uporabniku ostala po uporabi zdravil. Neuporabna zdravila pa so neuporabljena zdravila, embalirana za končno uporabo.

Zakaj ne smemo zdravil odvreči med mešane komunalne odpadke?

Iz nepravilno odstranjenih zdravil (npr. v odtok ali straniščno školjko oziroma med mešane komunalne odpadke) lahko učinkovine pridejo v podzemne in površinske vode ali drugam v okolje. Tam škodujejo različnim živim bitjem – vodnim in tudi drugim, kar so potrdile številne raziskave. Sledi zdravil in njihovih presnovnih produktov so zaznali tudi v pitni vodi.

Zakaj ne moremo uporabiti zdravil, vrnjenih v lekarno?

Pri zdravilu se je po tem, ko je zapustilo lekarno, izgubila sledljivost, bilo je v rokah nekoga, ki ni (tudi zakonsko) zavezan določenim strokovnim normam in kodeksu etike. Ker torej ne moremo več jamčiti za kakovost zdravila, ga ne smemo več ponuditi v ponovno uporabo, saj sta ob (namernem ali nenamernem) nepravilnem shranjevanju in rokovanju vprašljiva kakovost, učinkovitost in varnost zdravila.

Nekaterim zdravilom se ob izpostavitvi ekstremnim temperaturam spremeni učinkovitost, lahko se poveča ali zmanjša. Če sta recimo pomirjevali lorazepam ali diazepam izpostavljeni temperaturi nad 35 °C, se njun učinek zmanjša za 75 % oziroma 25 %. Ob povečani vlažnosti in temperaturi lahko učinkovina acetilsalicilna kislina razpade v ocetno in salicilno kislino, ki lahko draži želodčno sluznico.

Katera zdravila zbiramo v lekarnah kot odpadna zdravila?

Med odpadna zdravila prištevamo vsako zdravilo, ki ga ne potrebujemo več. Pogosto gre za ostanke zdravila, ki so nam ostali po uporabi. Med odpadna zdravila prištevamo tudi vsa neuporabljena zdravila, ki so lahko še originalno zaprta.

Med odpadna zdravila oddajmo zdravila:

 • ki jim je pretekel rok uporabnosti,
 • katerih videz je spremenjen,
 • ki so ostala po zdravljenju neporabljena in jih ne potrebujemo več,
 • ki niso bila ustrezno hranjena (npr. vlažen, vroč prostor).

To so:

 • zdravila v obliki tablet ali kapsul s pretečenim rokom uporabe
 • ostanki zdravil v trdni obliki, ki jih končni uporabnik ne potrebuje več
 • zdravila v tekoči in prašnati obliki, ki so originalno zaprta v nepoškodovani ovojnini.

Ob tem je treba še opozoriti, da težava niso le neuporabljena zdravila, saj tudi po uporabi v nekaterih zdravilih ostane še precejšnja količina zdravilne učinkovine. Med take spadajo nekatere farmacevtske oblike: kapljice za oko, farmacevtske oblike za inhaliranje, zdravilni žvečilni gumiji, transdermalni obliži, tekoča pršila za nos in nekatere vaginalne farmacevtske oblike. Z ostankom takega zdravila je treba torej ravnati enako kot z neuporabljenim zdravilom, a ga je treba oddati kot nevarni odpadek.

Na kakšen način oddamo odpadna zdravila v lekarni?

Pri oddajanju odpadnih zdravil je treba odstraniti ovojnino, ki ni v neposrednem stiku z zdravilom, in v zabojnik oddati le zdravilo s stično ovojnino.

Katerih zdravil in izdelkov v lekarni ne sprejemamo?

V lekarni NE sprejemamo izdelkov, ki spadajo med običajne komunalne gospodinjske odpadke. V raziskavi o odpadnih zdravilih, zbranih v zunanjih lekarnah, smo ugotovili, da se med njimi pogosto najdejo:

 • prehranska dopolnila,
 • kozmetični izdelki,
 • drugi izdelki (baterije, rokavice, termometri, obvezilni material),
 • embalaža (kartonasta in izpraznjena plastična embalaža, ki je bila v neposrednem stiku z zdravilom, priložena navodila za uporabo).

Ti izdelki NE SPADAJO med odpadna zdravila.

Zaradi varnosti zaposlenih in obiskovalcev v lekarni ter varovanja okolja v lekarni NE sprejemamo:

 • injekcij in drugih ostrih predmetov, ki so odprta in že (delno) porabljena
 • medicinskih pripomočkov, (kompleti prve pomoči, diagnostični aparati itd.)
 • kemikalij (eter, smukec, citronska in vinska kislina itd.).

 

Po Uredbi o ravnanju z odpadnimi zdravili v lekarni ni dovoljeno odlagati odpadnih radiofarmacevtskih izdelkov in odpadnih zdravil iz krvi in plazme.

 

Navedene izdelke oddajte v zbirne centre ali v okviru akcij zbiranja nevarnih odpadkov, ki jih organizira vaše komunalno podjetje. Pred oddajo odpadnih zdravil v za to namenjen zabojnik, odstranite zunanjo ovojnino oz. embalažo.

 

 

 

Pripravila:
Tanja Romih, mag. farm
maj 2022